luni, 15 martie 2010

GinkgoXC

Cu sigu­ranţă denumirea Ginkgo sună cu­nos­cut multora dintre noi.Probabil că mulţi se vor întreba pentru cine este conceput Ginkgo XC, acest produs bazat pe un singur compo­nent. Pentru a înţelege, haideţi să vedem care sunt beneficiile aces­tei plante, care, datorită efectelor sa­le deosebite, a devenit una din cele mai vândute plante medici­nale din lume.Ginkgo biloba este un copac dioic şi deciduu, incredibil de rezistent, un adevărat supravieţuitor. Studiile arată că acesta a apărut acum 200 de milioane de ani, în epoca de piatră. Fosilele sale pietrificate sugerează că a rămas aproape neschimbat de-a lungul timpului. Ginkgo aparţine ramurii Ginkgophytae şi este singurul repre­zen­tant care a supravieţuit până în ziua de azi. Este un copac unic şi nu se cu­noaşte nici o specie înrudită cu acesta. Substanţele active ale Ginkgo biloba pot fi împărţite în două grupe, flavo­no­ide şi terpenoizi, extractele din Ginkgo fiind standardizate în funcţie de aceste două componente.* Flavono­i­de­le din Ginkgo contribuie la funcţio­narea nor­mală a sistemului circulator, asigu­rând o furnizare adecvată de oxigen şi nutrienţi către celule. Acest lucru este foarte important, deoarece contribuie la funcţionarea normală a creierului, îmbunătăţirea memoriei şi a capaci­tăţii de concentrare, la menţinerea unei circulaţii normale şi funcţio­na­rea sănătoasă a celulelor. Prin urma­re, aplicarea sa se recomandă în spe­cial pentru menţinerea funcţiilor cere­brale la persoanele în vârstă, împotriva simptomelor neplăcute care acom­pa­niază înaintarea în vârstă, cum ar fi pierderea memoriei sau acufena, a că­ror cauză poate fi încetinirea fiziolo­gică a circulaţiei cerebrale. Acest produs poate avea beneficii şi pentru cei tineri, în caz de suprasolicitare psihică (stres, perioada examenelor, standarde foarte ridicate la locul de muncă), precum şi pentru sportivi. Mai mult, datorită efectului său de îmbunătăţire a circulaţiei, Ginkgo se recomandă în spe­cial persoanelor ca­re au foarte des sen­zaţia de frig (în special în locuri ră­co­roase sau în sezo­nul rece) şi pre­zintă difi­cul­tăţi în în­călzirea ex­tre­mi­tăţi­lor. Pe lân­­gă toate acestea, Ginkgo es­te un antio­xidant exce­lent; sub­stan­ţele sale ac­tive oferă pro­tecţie îm­po­triva efec­te­lor no­ci­ve la nivel ce­lular ale radi­ca­lilor liberi.Datorită nume­roa­se­lor beneficii ale Gink­go biloba la adresa să­nătăţii, am luat deci­zia de a lansa un pro­dus bazat pe un sin­gur ingredient, extrac­tul stan­dardizat al aces­tei plante, într-o doză mai mare în com­paraţie cu majori­ta­tea celorlalte produ­se de pe pia­ţă. Multe persoane nu sunt dis­pu­se să renunţe prea uşor la produsele lor pre­ferate cu multivitamine şi antioxi­dan­ţi, pe care le folosesc de multă vre­me, dar, în acelaşi timp, ar dori să be­neficieze de pe urma efec­telor acestei plante. Acestora le reco­man­dăm cu căl­dură noul produs, precum şi celor care doresc să con­sume Ginkgo biloba în doze ridicate.
Produsul nu poate substitui o alimentaţie echilibrată, variată şi un stil sănătos de viaţă, nici tratamentul prescris de medic. În caz că apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă medicului!
Acest produs nu este recomandat copiilor!
Consumul de Ginkgo biloba trebuie evitat în timpul sarcinii şi alăptării!
În caz că suferiţi de diabet sau aveţi probleme de coagulare, adresaţi-vă medicului înainte de a începe consumul acestui produs!* Extractul din frunze de Ginkgo biloba folosit în Ginkgo XC este standardizat la 24% glicozide şi 6% terpenoizi.
Unde il gasiti?
Acceseaza linkul: http://shop.calivita.com folosind urmatorul ID: 0402451753 si parola : sanatate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu