vineri, 22 februarie 2013

SOLUTIA LUI PUTIN

http://niculinamoisescu.wordpress.com/2013/02/21/solutia-lui-putin/

LAUDĂ LIMBII MATERNE

,,Patria mea este limba română”. Astfel sună o binecunoscută expresie a genialului poet român Nichita Stănescu. ,,Aceasta înseamnă că marele nostru poet a pus limba mai presus de ţară şi de glie, considerând-o elementul fundamental al identităţii noastre naţionale, etnice şi istorice, al perenităţii noastre româneşti!“, a comentat cu un prilej renumitul nostru filozof, poet şi excepţional traducător Ion Miloş, neobositul creator şi animator cultural, originar din Banatul Sârbesc şi care trăieşte în Suedia. La rândul său, scriitorul francez Henri Beyle Stendhal spunea că „primul instrument al geniului unui popor este limba sa” iar această afirmare vine să confirme opiniile conform cărora limba maternă reprezintă identitatea naţională şi culturală a individului, respectiv limba maternă este una dintre dimensiunile fundamentale ale fiinţei umane.
Plecând de la această premisă, conducerea Societăţii de Limba Română din Voivodina – Republica Serbia care de jumătate de secol depune eforturi majore de a păstra, prezerva şi cultiva limba română literară, a organizat şi anul acesta tradiţionala manifestare prin care a adus omagiu limbii materne, limbii în care gândim, visăm şi vorbim.
Prestigioasa instituţie românească a organizat la Novi Sad, în ,,Atena Sârbească“, festivitatea de marcare a zilei de 21 februarie – Ziua Internaţională a Limbii Materne, a limbii în care mama ne-a alintat şi ne-a învăţat că ,,a vorbi în limba în care gândeşti este o sărbătoare“.
Manifestarea a avut loc la Institutul pentru Cultură al Voivodinei şi a constituit un nou prilej de a se sublinia că prin păstrarea şi cultivarea limbii, de fapt, se contribuie la păstrarea demnităţii identitare şi a produsului spiritual avansat.
Cu această ocazie Lucian Marina, preşedintele Societăţii de Limba Română din Voivodina a rostit un discurs, ,,un elogiu limbii materne în care gândim, visăm şi comunicăm în viaţa de fiecare zi în familie şi cu consângenii din ţara în care trăim, precum şi cu conaţionalii din Ţara-Mamă, din Patria Limbii Materne.
Limba română a fost limba maternă a părinţilor şi strămoşilor noştri, respectiv este şi va fi limba copiilor, nepoţilor şi strănepoţilor noştrii, atâta timp cât în pieptul nostru bate inimă de român, atâta timp cât vom păstra cu sfinţenie tradiţiile şi patrimoniul cultural, atâta timp cât vom păstra identitatea naţională şi vom ţine mereu aprinsă făclia românismului“, a subliniat printre altele preşedintele S.L.R. Tototodată, a fost reliefată însemnătatea misiunii nobile a Societăţii de Limba Română din Voivodina în contextul păstrării nealterate a limbii materne, atat în contextul tendinţelor actuale de globalizare, cât şi a procesului permanent de asimilare tacită.
La reuniunea pe care, Societatea de Limba Română din Voivodina a organizat-o, cu prilejul marcării măreţei sărbători a limbii materne, în colaborare cu reprezentanţii altor societăţi şi asociaţii similare care păstrează şi cultivă limbile comunităţilor naţionale din această provincie multinaţională, multiconfesională şi plurilingvă, a fost remarcată şi însemnătatea multiculturalismului nu doar pe tărâm local ci şi în ,,satul global“. respectiv nu numai din cauza reţelelor moderne de socializare ci mai de grabă din cauza proceselor geostrategice. Lucru acesta a fost reliefat în mod deosebit de Miroslav Keveždi, coordonatorul Departamentului pentru organizaţiile non-guvernamentale, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Institututului pentru Cultură al Voivodinei.
,,Când se are în vedere importanţa şi complexitatea influenţei pe care o au limbile asupra identităţii umane, a comunicării, integrării sociale, educaţiei şi dezvoltării, se poate afirma aproape fără rezerve că limbile sunt de interes strategic pentru populaţia de pe planeta noastră în special acum când este în curs un puternic proces de globalizare. Când se micşorează limbilor care se folosesc, când se micşorează drastic numărul de vorbitori ai unei limbi sau dialect, incontestabil se ajunge şi la o schimbare a bogăţiei culturale în diversitate. Se produc mari schimbări şi în domeniul păstrării tradiţiilor, a identităţii naţionale şi culturale, a modului unic de gândire şi comportare, dispar valorile care asigură un viitor mai bun.
Aceste tendinţe şi consecinţe au fost constate deja de mai mult timp de oamenii de ştiinţă şi specialiştii în materie care au dat semnalul de alarmă de care a ţinut cont şi UNESCO, organism specializat al Naţiunilor Unite care are în focarul atenţiei chiar diversitatea culturală şi dialogul intercultural, promovarea învăţământului şi a dezvoltării ştiinţifice a societăţii care în 1999 a proclamat ziua de 21 februarie drept Ziua Internaţională a Limbii Materne“. Aceasta a subliniat Lucian Marina, preşedintele Comitetului de coordonare a activităţii societăţilor de limbă, literatură şi cultură a comunităţilor naţionale din Voivodina.
Totodată, s-a reliefat că, fără o acţionare pe târâm internaţional şi fără de promovarea şi respectarea plurilingvismului şi a protejării diversităţii lingvistice, nu este posibilă înfăptuirea ţelurilor amintite, deziderate pentru care militează şi Filiala Serbia a Forumului European pentru Istorie şi Cultură.
La festivitatea de marcare a Zilei Internaţionale a Limbii Materne s-a subşiniat şi faptul că, astăzi pe planeta Terra trăiesc circa şase miliarde şi nouă sute milioane locuitori care, spre deosebire de anul 2008 când au comunicat în circa 7.000 de limbi, acum comunică doar în 6.528 de limbi. Oamenii de ştiinţă afirmă că tot la două săptămâini dispare o limbă iar, în momentul de faţă, circa 2.500 de limbi sunt în pericol să se micşoreze numărul de vorbitori ai acestora sau deja sunt pe cale de dispariţie.
La sărbătoarea consacrată limbii materne au fost aduse elogii şi renumitului expert pentru esperanto, Boriša Miličević, fostul director al Institutului pentru esperanto al Uniunii Esperantiştilor din Serbia care, recent, a plecat în eternitate. Despre acest esperantist de talie mondială care s-a angajat cu abnegaţie să contribuie la protecţia şi revigorarea diversităţii culturale prin promovarea limbilor ca formă de comunicare, interacţiune şi înţelegere între popoare diferite a vorbit cu cuvinte alese scriitorul Vladimir Kirda Bolhorves, fostul preşedinte al Asociaţiei esperantiştilor din Novi Sad. Demn de menţionat şi faptul că, Boriša Miličević a fost un colaborator fidel şi membru de onoare al Societăţii de Limba Română din Voivodina care a tradus în esperanto şi din creaţiile poeţilor români din Voivodina cum sunt: Mihai Avramescu, Slavco Almăjan, Ion Miloş, Radu Flora, Florica Ştefan etc. astfel că, reuniunea la care a fost adus elogiu limbii materne au fost citite poeziile unor creatori amintiţi aşa cum a fost scrisă în original în limba română, în limba sârbă şi în esperanto.
Lucian MARINA
 
 
 

Porţia zilnică de cafea

Pe lângă faptul că ne asigură energia zilnică, cafeaua pare să ne lungească şi viaţa, dar asta doar dacă nu avem şi alte vicii precum fumatul sau sedentarismul.
Cu cât bem mai multe ceşti de cafea, cu atât trăim mai mult, demonstrează un studiu realizat pe aproape o jumătate de milion de subiecţi în vârstă.
În general, consumul excesiv de cafea este considerat nesănătos, dar noul studiu a scos la iveală că riscul de a deceda din cauza bolilor de inimă, a celor respiratorii, a atacurilor cerebrale, accidentelor, diabetului sau infecţiilor scade invers proporţional cu numărul de ceşti de cafea consumate.
Consumul zilnic a două sau trei ceşti de cafea poate reduce riscul decesului prematur cu 10-15%, susţine dr. Neal Freedman, de la Institutul Naţional pentru Cancer, din Statele Unite. Totuşi, el a explicat că nu ar trebui să bem mai mult de 3 ceşti de cafea, deoarece studii au arătat că un consum mai ridicat de atât nu aduce beneficii în plus.
În studiu, oamenii de ştiinţă au monitorizat timp de 12 ani un grup de participanţi cu vârste între 50 şi 71 de ani.
Pe de altă parte, Neal Freedman a mai explicat şi că cel mai mare obstacol în calea participanţilor de a-şi prelungi viaţa a fost fumatul. „În acest studiu, era foarte probabil ca participanţii care consumau cafea să şi fumeze”. De altfel, el a mai adăugat şi că băutul cafelei este asociat cu o serie de comportamente nesănătoase precum consumul excesiv de alcool sau de carne roşie şi adoptarea unui stil de viaţă sedentar.
Cu toate acestea, cercetătorii nu au descoperit modul în care această băutură reduce mortalitatea dar potrivit unor studii precedente, cafeaua ar putea avea implicaţii la nivelul presiunii sanguine.

Sursa: Daily Mail

luni, 18 februarie 2013

Dorinţa românului din 1862 de Alecu Donici

Să fie România de-acum în veci unită
Şi propăşind în toate să fie ea menită,
La răsărit să-nalţe pavilionu-i sus,
Ca cele de apus.
Să aibă România industrie şi arte,
Şcoli bune, răspândite în orişicare parte;
Încât românii toţi să fie luminaţi
Ca cei de stat bărbaţi.
Să fie România întinsă, mare, lungă,
Ca cei ce o aspiră la sânu-i să n-ajungă,
Să turbe alungând-o şi rătăcind în dar,
Să piară la hotar.
Să aibă România puternică armată,
În numele lui Ştefan ş-al lui Mihai chemată,
Ca orişicând prudenţa o luptă-ar rândui,
Să ştie birui.
Să fie România tot binecuvântată,
Ca ţară mult mănoasă, ca ţară-mbelşugată;
Străinul să-i aducă a sale bogăţii,
Pe-a ei producte vii.
 
Să aibă România comori asigurate,
Să aibă navigaţii, să-şi facă căi ferate;
Comerţul ei să fie activ şi răspândit,
Ca mijloc de-nflorit. 
Să fie Domnitorul de Dumnezeu lăsat,
Ca să renască astfel frumoasa Românie,
Întru eternitate mult binecuvântat;
O fie, fie, fie!


vineri, 15 februarie 2013

Orice persoană daruieşte ceea ce are in inimă...!!!

"Într-o zi,un om bogat dărui un coşuleţ plin cu gunoi unui sărac,aşa,ca să-şi bată joc de el.
Omul zâmbi şi plecă ţinând în mână coşuleţul primit. Ajuns acasă,a început să-l cureţe,să-l spele şi apoi l-a umplut cu cele mai frumoase flori.
S-a întors la omul bogat şi i-a înmânat acestuia coşuleţul.
Omul bogat rămase surprins şi-l întrebă :
- De ce mi-ai dat atâtea flori frumoase,când eu ţi-am dat numai
... gunoi ?
Omul sărac răspunse :
-Orice persoană daruieşte ceea ce are in inimă...!!!"

Cunoasteti TATORII?


Exist` persoane care nu ]i-au dorit niciodat` s` ajute sau s` participe: prefer` s`-i priveasc` pe al\ii…

            Ace]tia sunt  SpecTATORII

 

Sunt al\ii care nu-]i ofer` niciodat` ajutorul, dar [i critic` cu d`rnicie pe cei care o fac…

Ace]tia sunt  ComenTATORII

 

Mai sunt aceia care ador` s` dea ordine ]i s` le spun` celorlal\i ce trebuie f`cut, f`r` s` le pese niciun pic de ceilal\i ….

            Ace]tia sunt   DicTATORII

 

Exist` apoi aceia care seam`n` z@zanie, antren@ndu-i pe ceilal\i [n certuri, b@rfe ]i animozit`\i. Pentru ace]tia este tot timpul prea cald, prea mult, prea greu, prea t@rziu …

            Ace]tia sunt  AgiTATORII

 

Sunt apoi aceia care []i doresc ca lucrurile s` mearg` bine, care []i doresc s` fac` ceva bine, dar nu reu]esc niciodat` s`-]i \in` angajamentele, sau se dezic de ele [n ultimul moment …

            Ace]tia sunt  EziTATORII    

 

Mai sunt aceia care se a]eaz` [n fa\a scenei ]i []i arat` o imagine care nu corespunde [n niciun fel adev`ratei lor personalit`\i…

            Ace]tia sunt  ImiTATORII

 

}i mai exist` aceia care [iI privesc pe ceilal\i cu afec\iune, care []i \in cuv@ntul atunci c@nd promit. Aceia care sunt gata s`-]i [ntrerup` activitatea dac` este nevoie de ajutorul lor, aceia pe care te po\i baza c@nd te sim\i slab ]i ai nevoie de o incurajare, aceia care aduc soarele [n via\a celorlal\i ….

            Ace]tia sunt …. PRIETENII.

joi, 14 februarie 2013

De la Napoleon Bonaparte pentru Josephine

decembrie 1795, Paris

"Ma trezesc cu mintea umpluta de ganduri pentru tine. Portretul tau si dupa amiaza intoxicanta ce am petrecut-o ieri impreuna mi-au lasat simturile ametite. Dulce, incomparabila Josephine, ce efect ciudat ai asupra inimii mele ! Esti suparata ? Te simt eu oare trista ? Esti ingrijorata ?... Sufletul meu suspina cu tristete, si nu va putea exista odihna pentru iubitul tau, dar inca mai exista adunat acolo ceva pentru mine cand urmandu-mi dorintele profunde ce ma coplesesc, beau de pe buzele tale, din inima ta, o dragoste ce ma arde ca focul. Ah ! noaptea trecuta am realizat cu adevarat cat de falsa este imaginea ce mi-o dezvaluie portretul tau. Vei pleca la pranz ; te voi vedea in trei ore. Pana atunci, mio dolce amor, o mie de saruturi ; dar nu-mi da nici unul inapoi caci imi incing sangele ca focul…"

miercuri, 13 februarie 2013

Data expirarii

Sotia: Iubitule... Ce faci?
Sotul: Nimic.
Sotia: Nimic?.. Pai de-o ora tot studiezi certificatul nostru de casatorie.
Sotul: Cautam data expirarii!