luni, 2 noiembrie 2009

Invocarea morţii kahuna (IX)

La un an după ce a publicat prima sa carte despre vracii kahuna, Long a primit o scrisoare de la un ziarist pensionar englez, William Reginald Stewart, care cu 30 de ani în urmă, călătorise prin nordul Africii, unde aflase despre existenţa unui trib de berberi din Munţii Atlas care practicau magia şi mai ales despre o femeie, Lucchi, păstrătoare a vechilor tradiţii. El a căutat-o şi a convins-o să-l înveţe înţelepciunea secretă. În ber beră, un adept al acestei cunoaşteri este un quahuna. O adeptă ( în hawaiiană, kahuna wahini) era în berberă o quahini. Lucchi i-a povestit cum, pe vremuri, 12 triburi trăiau în Sahara, cînd aceasta nu era deşert. Dar ploile s-au oprit şi rîurile au secat, aşa că 11 triburi au plecat înspre est, spre valea Nilului, unde, afirma Lucchi, au dormit în Egipt, folosind magia quahuna ca să construiască Marea Piramidă. Au prevăzut venirea unor timpuri de restrişte, în care magia ar putea muri. Pentru a o păstra, s-au hotărît să caute nişte tărîmuri îndepărtate şi, folosind clarviziunea, au găsit insulele pustii din Pacific. Au plecat spre ,, Marea Roşie din Kane" şi au dispărut, iar berberii nu ştiau ce se întîmplase cu ei. Acum doar Lucchi mai înţelegea străvechea limbă magică. Studiind împreună cu ea, Stewart a învăţat multe lucruri pe care le aflase şi Brigham în Hawaii. A învăţat cum să stocheze forţa vitală în piatră, lemn, apă şi în corpul omenesc sau în corpul invizibil al unei ,,fantome"; cum poate fi folos ită această forţă pentru a mişca obiecte grele. A aflat despre spirite elementare puternice, duşmane ale omului şi ritualurile necesare pentru apărarea de acestea. Dar într-o zi, Lucchi a fost împuşcată în timpul unor lupte locale şi Stewart şi-a încetat u cenicia. După 30 de ani a citit cartea lui Long, recunoscînd mulţi termeni din berberă, dar în dialect diferit. Conform folclorului hawaiian, într-un tărîm îndepărtat, cu ajutorul ochiului iăuntric, vracii kahuna au văzut insulele Hawaii şi au plecat să le caute. Au plecat din Marea Roşie din Kane în canoe duble, mergînd din ţărm în ţărm, pînă ce iscoadele lor au ajuns în Hawaii. Au venit şi ceilalţi, aducînd cu ei copaci, plante şi animale. Timp de secole, tradiţiile secrete au fost păstrate în forma lor p ură. Dar cînd linia regală de sînge s-a stins, oamenii au plecat în alte insule, de unde au adus un prinţ din străvechea linie. Acesta a adus cu el un kahuna care a introdus credinţa străveche, care impunea adorarea idolilor şi construirea templelor. Aceast ă formă contaminată a persistat pînă la sosirea haolea. Chiar şi aşa însă, vechea magie a fost conservată, inclusiv cunoaşterea invocării morţii.(Sfîrşit)

Stuart GORDON

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu